Nasi goście

Dzisiaj 04.10.2020 mieliśmy okazję w naszym zabytkowym kościele św. Marcina wysłuchać koncertu muzyki dawnej "LA SOLITUDINE" w ramach cyklu ANNUM festival. Usłyszeliśmy kantaty Haendla, Marcellego i Vivaldiego na alt i basso continuo w wykonaniu Jakuba Burzyńskiego - kontratenor i Marco Vitale - pozytyw....

W minioną sobotę 26.09.2020 odwiedziła nas grupa studentów Wydziału Historii Uniwersytetu Opolskiego. Na drodze ich zajęć terenowych w okolicach Tarnowskich Gór nie mogło zabraknąć najstarszego zabytku architektonicznego naszego miasta - kościoła św. Marcina. Mamy nadzieję, że wśród zwiedzających pasjonatów historii znajdzie się dociekliwy...

Nasze stowarzyszenie po raz pierwszy włączyło się w Europejskie Dni Dziedzictwa. Już od 27 lat w miesiącu wrześniu w wielu krajach Europy organizowane są imprezy, których celem jest integrowanie społeczeństwa wokół idei ochrony dziedzictwa kulturowego. Zapraszamy w niedzielę 15 września na godzinę 17:30 do starego...

Tarnogórskie stowarzyszenie "SieChodzi" łączy spacery Nordic Walking z poznawaniem lokalnych dóbr kultury. Tym razem w dniu 10.08.2018 odwiedzili Stare Tarnowice. Rozpoczęli od najstarszego zabytku miasta tj. kościoła św. Marcina, po czym dotarli do dziedzińca zamku u Wrochema a zakończyli pod wiekową lipą na dawnym gródku...