Wykłady

Wykłady są próbą przybliżenia słuchaczom minionych dziejów, historii ludzi i miejsca, w którym żyjemy – naszej małej Ojczyzny.