Malowani święci – św. MAREK

Malowani święci – św. MAREK

25 kwietnia obchodzimy święto św. Marka Ewangelisty. Jego wizerunek umieszczony jest w kościele św. Marcina, na prawej ścianie nawy w pierwszej od wejścia lunecie nad oknem, z podpisem s.Marcus.

Nowy Testament nazywa go Janem zwanym Markiem. Pochodził z Palestyny, matka Maria w czasach działalności Pana Jezusa była wdową pochodzącą z Cypru. Prawdopodobnie była właścicielką Wieczernika i ogrodu Getsemani, gdyż wskazują na to szczegóły zapisane tylko w Ewangelii św. Marka: (Mk14,13-15 i Mk 14,51-52). Marek był uczniem św. Piotra, prawdopodobnie przez niego ochrzczonym. Towarzyszył św. Pawłowi w jego podróży misyjnej na Cypr wraz ze swoim krewnym św. Barnabą. Kilkanaście lat później przybył do Rzymu i znów pomagał św.Pawłowi. Dalsze losy św. Marka są nie znane, a w każdym razie nie potwierdzone źródłami historycznymi. Tradycja wspomina, że był założycielem i pierwszym biskupem gminy chrześcijańskiej w Aleksandrii, gdzie poniósł męczeńską śmierć.

Największą zasługą św. Marka jest to, że zostawił zwięzły opis życia i nauki Pana Jezusa, zaczynając od chrztu w Jordanie i powołania św. Piotra na apostoła. Jego Ewangelia jest prawdopodobnie spisaniem katechez św. Piotra i skierowana była nie do Żydów, na co wskazują tłumaczenia słów aramejskich na grecki i wyjaśnianie żydowskich zwyczajów, a częste używanie terminów łacińskich sugeruje, że jej adresatami mogli być chrześcijanie w Rzymie. Redakcję tekstu Ewangelii św. Marka datuje się na lata 60 i była to prawdopodobnie pierwsza spisana Ewangelia. Symbolem św. Marka Ewangelisty jest lew ze skrzydłami..

Zdjęcie polichromii udostępnione dzięki uprzejmości P. J. Renki.