O nas

Stowarzyszenie Dziedzictwo zostało zarejestrowane w 2016 roku. Jesteśmy organizacją społeczną, powołaną z inicjatywy ludzi świeckich, którym leży na sercu krzewienie chrześcijańskiej kultury we współczesnym świecie. Podążając za słowami św. Jana Pawła II, pragniemy proponować inicjatywy, które pokazują uniwersalną wartość i żywotność kultury wypływającej z ewangelicznych wartości. Organizujemy koncerty, spotkania naukowe, wspieramy rodziny, promujemy sport i zdrowy styl życia. Współpracujemy z władzami oraz innymi instytucjami, które troszczą się o duchowy i społeczny dobrostan naszej małej ojczyzny.

I dlatego pozwólcie - że zanim odejdę - popatrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga - i popatrzę stąd na Polskę...
I dlatego - zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością - taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, - abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, - abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.

Homilia św. Jana Pawła II – Kraków Błonie 1979