Wykład prof. Urszuli Mazurczak „Oblicza Matki Bożej w sztuce”

Wykład prof. Urszuli Mazurczak „Oblicza Matki Bożej w sztuce”

W niedzielę 13 maja br. o godzinie 17:30 w zabytkowym kościele św. Marcina w Starych Tarnowicach odbył się wykład na temat: „Oblicza Matki Bożej w sztuce”.  Pani Profesor KUL Urszula Mazurczak w zajmujący sposób przybliżyła słuchaczom historię przedstawień Matki Bożej w sztuce: w obrazie i rzeźbie.