Już w realu

Już w realu

Wraz ze znoszeniem wprowadzonych przez rząd ograniczeń związanych z COVID-19 wracamy do możliwości organizowania imprez kulturalnych i bezpośredniego spotkania się z naszymi sympatykami. Znoszenie ograniczeń nie oznacza jednak, że nie będzie ich wcale. Aktualne wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce umieszczone są na stronach rządowych (link).

Zgodnie z wytycznymi uczestnicy imprez mają obowiązek:

  • wyposażenia się w materiały ochrony osobistej
  • złożenia przed wejściem pisemnego oświadczenia co do stanu zdrowia pod względem epidemiologicznym

Druk formularza oświadczenia dostępny jest poniżej:

Najbliższą imprezą organizowaną przez Stowarzyszenie będzie zwiedzanie (z przewodnikiem) zabytkowego kościoła św. Marcina w Starych Tarnowicach. Zapraszamy w niedzielę 28.06.2020 o godzinie 17:30. Bezpośrednio przed zwiedzaniem będzie także możliwość pobrania/wypełnienia papierowego druku oświadczenia zdrowotnego.

Wspomniane wyżej wytyczne zobowiązują także nas – Stowarzyszenie jako organizatora imprez kulturalnych do aktualizacji swoich regulaminów pod kątem wprowadzenia do nich dodatkowych zapisów w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego. Poniżej dostępny jest tekst regulaminu: