Członkostwo

Deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia Dziedzictwo:

UCHWAŁA Nr 6/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. Walnego Zgromadzenia Członków

O USTALENIU SKŁADEK CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA „DZIEDZICTWO” W TARNOWSKICH GÓRACH

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Dziedzictwo” w Tarnowskich Górach zgodnie z uregulowaniem § 21 ust.3 pkt g  Statutu Stowarzyszenia ustala:

–  składkę członkowską w wysokości 60 zł rocznie (5 zł  miesięcznie),

–  obowiązek wpłaty składki za rok kalendarzowy z góry, do końca miesiąca stycznia danego roku,

– pierwszy obowiązek składkowy za rok 2017,

– osoby przystępujące w trakcie roku uiszczają składki stosunkowe począwszy od miesiąca następującego po dniu złożenia deklaracji.

– składka wpłacana jest na wskazane konto Stowarzyszenia