Malowani święci – św. Antoni

Malowani święci – św. Antoni

13 czerwca obchodzimy wspomnienie św. Antoniego prezbitera i doktora kościoła. Wizerunek św. Antoniego możemy zobaczyć w kościele św. Marcina na prawej ścianie nawy głównej z podpisem S.Antonius.

Fernando Martins de Bulhoes urodził się w 1195r. w Lizbonie. Jako nastolatek wstąpił do klasztoru Kanoników Regularnych św. Augustyna tamże, a następnie przeniósł się do Coimbry, gdzie zdobył wykształcenie teologiczne i w 1219 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Zafascynowało go życie św. Franciszka z Asyżu i wstąpił do Franciszkanów zmieniając swoje imię na Antoni. W tym środowisku pogłębiał swoją duchowość, studiując zwłaszcza Pismo św. tak, iż stał się generalnym kaznodzieją zakonu. Przemierzał miasta i wioski, a dar wymowy i postawa Antoniego gromadziły słuchaczy na placach, bo w kościołach się nie mieścili. Pod wrażeniem kazań Antoniego był także papież i ludność Rzymu, nawet zatwardziali i okrutni władcy mieli głęboki szacunek dla świętości kaznodziei. Antoni opracował zbiory: ” Kazania niedzielne” i ” Kazania na święta”.

Obdarzony był wieloma charyzmatami i darem bilokacji, proroctwa i czytania w ludzkich sumieniach. Zmarł 13 czerwca 1231 r. w wieku zaledwie 36 lat wyniszczony pracą i chorobami, pochowany w Padwie w kościele Matki Bożej. W niecały rok od śmierci został zaliczony w poczet świętych, gdyż liczne cuda i łaski działy się przy jego grobie. Na tym miejscu wznosi się potężna bazylika, jedno z najpopularniejszych sanktuariów Europy. Wiele miast i zawodów obrało go sobie za patrona.

Zdjęcie polichromii udostępnione dzięki uprzejmości P. J. Renki.