Malowani święci – św.Jan Nepomucen

Malowani święci – św.Jan Nepomucen

21 maja obchodzimy wspomnienie św. Jana Nepomucena prezbitera i męczennika. Wizerunek św. Jana Nepomucena możemy zobaczyć w kościele św. Marcina na lewej ścianie nawy głównej z podpisem S.Ioannes Nepomuc.

Św. Jan urodził się w 1348 roku w Nepomuku koło Pragi. Wyświęcony na kapłana w roku 1380 został proboszczem i pełnił obowiązki notariusza przy arcybiskupie Pragi. Jednocześnie studiował prawo w Padwie gdzie uzyskał tytuł doktora w 1387 roku i powrócił do Pragi. Powierzono mu wiele funkcji m.in. kanonika, archidiakona, proboszcza i ostatecznie wikariusza generalnego arcybiskupa Pragi. Podczas sporu między Wacławem IV a arcybiskupem Pragi Jan będąc mediatorem 20 marca 1393 roku został uwięziony przez króla i poddany torturom, a następnie zrzucony z mostu do rzeki Wełtawy. Przyczyną tortur i śmierci była też odmowa ujawnienia tajemnicy spowiedzi małżonki królewskiej – królowej Zofii. Jego ciało znaleziono dopiero po jakimś czasie i pochowano w kościele blisko rzeki, a następnie złożono pod katedrą. Kult Jana zaczął się szerzyć spontanicznie po śmierci Wacława IV (1419). Oficjalnie uznany został błogosławionym w roku 1720, a świętym w 1729 r. Jednocześnie zatwierdzone zostały teksty liturgiczne Mszy św. i Liturgii Godzin ku czci Świętego na Czechy, Austrię , Niemcy i Polskę. Stąd taka popularność św.Jana Nepomucena w wymienionych krajach i liczne figury stawiane przy rozstaju dróg i przeprawach rzecznych.

Św, Jan uważany jest za pierwszego męczennika tajemnicy spowiedzi.

Zdjęcie polichromii udostępnione dzięki uprzejmości P. J. Renki.