Malowani święci – św. Jan.

Malowani święci – św. Jan.

27 grudnia obchodzimy święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty . Jego wizerunek możemy zobaczyć w kościele św. Marcina w przedniej lunecie okiennej na lewej ścianie nawy. Jan był synem Zebedeusza i Salome, młodszym bratem Jakuba Starszego (też apostoła). Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela, potem przystał do Jezusa. Jan pracował jako rybak wraz ze swoim bratem oraz ojcem. Należał do trójki najbardziej bliskich Jezusowi apostołów. Jedyny, który wytrwał pod krzyżem Jezusa i któremu Mistrz powierzył opiekę nad swoją matką. Po wniebowstąpieniu Jezusa, stał wraz z Piotrem filarem Kościoła. Napisał Ewangelię, trzy listy apostolskie oraz Apokalipsę. Z pism tych wynika, że kierował gminami chrześcijańskimi w Azji Mniejszej. Do czasu zesłania na wyspę Patmos przebywał w Efezie. Jako jedyny z apostołów zmarł śmiercią naturalną w sędziwym wieku, po powrocie do Efezu z wygnania ok. roku 98. Jego symbolem jest orzeł, ze względu na głębię teologiczną jego Ewangelii.

Zdjęcie polichromii udostępnione dzięki uprzejmości P. J. Renki.