Malowani święci – św. Józef

Malowani święci – św. Józef

Zapraszamy na cykl kolejnych spotkań online z polichromiami w kościele św. Marcina. Znajduje się tam 45 przedstawień figuralnych wykonanych w 1707 r.  rozmieszczonych w prezbiterium (16), w nawie (21) oraz kaplicy północnej (8). Wcześniej zaprezentowaliśmy kilka odsłon historii patrona tj. św. Marcina, biskupa z Tours pt. Barokowy komiks. Teraz pragniemy przedstawić kolejne postacie według rytmu kalendarza liturgicznego, gdyż są to święci orędownicy Kościoła.

Dziś spotkanie z oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny, św. Józefem, którego uroczystość przypada 19 marca; ponadto cały rok od 8 grudnia 2020 do 8 grudnia 2021 został przez papieża Franciszka poświęcony Opiekunowi Jezusa. Na końcu prezentujemy tekst modlitwy do św. Józefa z listu papieża Franciszka „Patris cordae”

Jeśli wejdziemy do kościoła od strony zachodniej (przez wieżę) to na wprost (na ścianie wschodniej) nad łukiem tęczowym wita nas św. Józef z Dzieciątkiem Jezus na ręce – opiekun i wychowawca Syna Bożego. Józef był człowiekiem sprawiedliwym, pochodzącym z pokolenia Dawida (Mt 1.19-20). Przedstawienie Dawida z harfą znajduje się dokładnie na przeciwnej, zachodniej stronie.

W ołtarzu bocznym nawy zobaczyć możemy także obraz olejny/płótno z 1 poł. XIX w. przedstawiający św. Józefa z Dzieciątkiem i lilią, nieznanego  autora, prawdopodobnie lokalnego twórcy (Z.Krzykowska „Zobaczyć niewidzialne” 2014).

Zdjęcia polichromii oraz obrazu udostępnione dzięki uprzejmości P. J. Renki.

Witaj, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego Syna; Tobie zaufała Maryja; z tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, i broń nas od wszelkiego zła. Amen.