Malowani święci – św. Katarzyna

Malowani święci – św. Katarzyna

25 listopada obchodzimy wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej dziewicy i męczennicy . Jej wizerunek możemy zobaczyć w kościele św. Marcina na sklepieniu przy wejściu nad chórem po lewej stronie. Podobnie, jak Cecylia na Zachodzie, Katarzyna, przede wszystkim na Wschodzie, należała do najbardziej znanych świętych. Brak jest danych historycznych, ale opisy-legendy z VI w. wspominają, iż była królewską córką, osobą wykształconą i urodziwą. O jej rękę ubiegali się bez skutku znakomici obywatele, gdyż jak wiele chrześcijanek złożyła ślub czystości. W czasie prześladowania, za cesarza Dioklecjana, nie złożyła ofiary bożkom wyznając wiarę w Boga jedynego, co doprowadziło do śmierci męczeńskiej, po wielorakich i wymyślnych torturach. Jej bohaterska postawa była posiewem nawróceń nawet wśród prześladowców, a także wielkiej czci ze strony wierzących. Ciało Katarzyny spoczywa w prawosławnym klasztorze na Górze Synaj, gdzie do dziś udają się liczni pielgrzymi. Jest patronką wielu miast i zawodów m.in. kolejarzy.

Zdjęcie polichromii udostępnione dzięki uprzejmości P. J. Renki.