Malowani święci – św. Mikołaj

Malowani święci – św. Mikołaj

6 grudnia obchodzimy wspomnienie św. Mikołaja biskupa. Jego wizerunek możemy zobaczyć w kościele św. Marcina na lewej ścianie prezbiterium. Mikołaj urodził się ok.270 r. na terenie Grecji, jako jedyne dziecko zamożnych rodziców. Pobożny i wrażliwy na potrzeby innych chętnie dzielił się z ubogimi. Wybrany na biskupa Miry (obecnie Demre w Turcji) troszczył się zarówno o potrzeby duchowe, jak i materialne swoich wiernych. Znane były cuda dokonane za jego przyczyną. Uwięziony w czasach prześladowania Dioklecjana i Maksymiana, uzyskał wolność dzięki edyktowi mediolańskiemu w 313 r. Zmarł 6 grudnia między rokiem 345 a 352, pochowano go w Mirze, jednak w roku 1087 ciało św.Mikołaja przewieziono do Bari we Włoszech. Jego kult datuje się od VI w., kiedy to cesarz Justynian wystawił mu w Konstantynopolu jedną z najwspanialszych bazylik. W XIII w. pojawił się zwyczaj rozdawania w szkołach pod patronatem św. Mikołaja stypendiów i zapomóg. Najstarszy wizerunek Świętego z VI w. można oglądać w jednym z kościołów Bejrutu. W Polsce jest 327 kościołów pod wezwaniem św. Mikołaja, to jest więcej niż św.Piotra i Pawła.

Zdjęcie polichromii udostępnione dzięki uprzejmości P. J. Renki.