Malowani święci – św.Stanisław

Malowani święci – św.Stanisław

8 maja obchodzimy uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, jednego z trzech głównych patronów Polski. Jego wizerunek umieszczony jest w kościele św. Marcina, na lewej ścianie prezbiterium z podpisem S.Stanislaus.

Św. Stanisław urodził się ok. 1030 roku w Szczepanowie koło Bochni. Pochodził z rodu Turzynów. Pierwsze studia prawdopodobnie odbył w klasztorze Benedyktynów w Tyńcu, a później za granicą, tak że święcenia kapłańskie otrzymał ok. 1060 roku. Został kanonikiem katedry krakowskiej i w roku 1072 następcą krakowskiego biskupa Lamberta. Był gorliwym i bezkompromisowym pasterzem. Największą jego zasługą było wskrzeszenie metropolii gnieźnieńskiej i tym samym ustanie pretensji metropolii magdeburskiej do zwierzchnictwa nad polskimi diecezjami. Dla biskupstwa nabył wieś Piotrawin, a toczony ze spadkobiercami spór przyczynił się do powstania legendy o wskrzeszeniu jej poprzedniego właściciela – scena często przedstawiana na wizerunkach św. Stanisława, także na polichromii w naszym kościele. Najbardziej znany jest zatarg biskupa Stanisława z królem Bolesławem Śmiałym, który był osobą tyleż wybitną co i porywczą. W sporze pomiędzy królem, a podległym mu rycerstwem biskup stanął po stronie prześladowanych i rzucił klątwę na Bolesława, co spowodowało, że sam stał się ofiarą. Zginął z rąk samego króla 11 kwietnia 1079 roku przy ołtarzu w trakcie sprawowania Mszy świętej. Pochowano go ze czcią w kościele na Skałce, natomiast opuszczony przez podwładnych król udał się na banicję. Kult św. Stanisława istniał od jego męczeńskiej śmierci i w 1088 roku doczesne szczątki biskupa zostały przeniesione do katedry krakowskiej. Kanonizacji św. Stanisława dokonał papież Innocenty IV 8 września 1253 roku, a oficjalne uroczystości w Polsce miały miejsce 8 maja 1254 roku i stąd w tym dniu przypada w Polsce liturgiczny obchód ku czci św. Stanisława. Kult Świętego odegrał w XIII i XIV wieku ważną rolę historyczną jako czynnik kształtowania się myśli o zjednoczeniu Polski.

Zdjęcie polichromii udostępnione dzięki uprzejmości P. J. Renki.