Uroczystość Objawienia Pańskiego

Uroczystość Objawienia Pańskiego

6 stycznia obchodzimy w kościele Uroczystość Objawienia Pańskiego, potocznie zwaną też świętem Trzech Króli. W naszym zabytkowym kościele św. Marcina na sklepieniu w środku lewej strony nawy możemy zobaczyć polichromię przedstawiającą Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dzieciątku Jezus. Opisane przez św. Mateusza w Ewangelii zdarzenie symbolizuje pokłon świata pogan przed Bogiem wcielonym. Jest to jedno z najstarszych świąt w Kościele, na Wschodzie już od III w. łączono Boże Narodzenie z Epifanią tj. zjawieniem się Boga we wcieleniu. Na Zachodzie od końca IV wieku uroczystość Objawienia Pańskiego świętuje się osobno od Bożego Narodzenia.. W Ewangelii autor pisze o magach ze Wschodu, czyli krain na wschód od rzeki Jordan. Nie podaje tez ich liczby, lecz wymienia dary: złoto, kadzidło i mirrę, stąd sugerowana liczba trzech. Imiona owych mędrców, magów czy też króli : Kacper, Melchior i Baltazar zostały dodane w VIII i są zupełnie dowolne. Natomiast pisane na drzwiach domów poświęconą kredą litery C+M+B oznaczają nie imiona Mędrców lecz skrót: Christus Mansionem Benedicat czyli „Niech Chrystus błogosławi to mieszkanie”.

Marco Polo we wspomnieniach z podróży na Daleki Wschód (XIII w.) pisze o istnieniu grobowców trzech Magów w jednym z miast Persji, skąd później przez Konstantynopol zacne relikwie przywieziono do katedry w Kolonii i złożono w złotym relikwiarzu.