Współtworzymy turystykę kulturową

Współtworzymy turystykę kulturową

Rozwijamy turystykę kulturową w naszym regionie

Już niebawem będziemy mogli ujawnić szczegóły nowego Planu działań i Strategii na rzecz Rozwoju Turystyki Kulturowej dla tarnogórskiego obszaru pilotażowego. Dokument ten opracowany został przez interdyscyplinarny zespół zaangażowany w realizację międzynarodowego projektu TExTOUR.

TExTOURInnowacje społeczne i technologie w dziedzinie turystyki kulturowej dla zrównoważonego wzrostu to projekt międzynarodowy, realizowany w ramach Programu Horyzont 2020 przez 18 partnerów z 11 krajów. Jego celem jest rozwój potencjału kulturowego, społecznego i przyrodniczego w regionach, które nie są postrzegane jako atrakcyjne turystycznie. Do projektu wybrano osiem regionów pilotażowych, różniących się od siebie wieloma cechami. Wśród tych, które charakteryzuje kulturowe dziedzictwo poprzemysłowe jest region górnośląski obejmujący gminy Tarnowskie Góry, Zbrosławice i miasto Bytom wraz ze znajdującymi się na ich obszarze obiektami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Polskim partnerem w Projekcie jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ale w prace nad projektem zaangażowani są także: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Śląski Urząd Marszałkowski, Tarnogórskie Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta w Tarnowskich Górach, Miasto Bytom, Gmina Zbrosławice, Śląska Organizacja Turystyczna, Lasy Państwowe, Muzeum w Tarnowskich Górach, Tarnogórskie Centrum Kultury i kilka innych lokalnych organizacji, w tym Stowarzyszenie Dziedzictwo.

W drugim kwartale 2022 roku w Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach odbył się cykl warsztatów, które miały na celu opracowanie Strategii i Planu Działań wspierających Rozwój Turystyki Kulturowej w górnośląskim regionie pilotażowym. W trakcie interesujących dyskusji nad tym, w jakim kierunku rozwinąć ofertę turystyczną w Tarnowskich Górach, udało się określić misje, wizje i cele dla Strategii. Zidentyfikowano i zmapowano lokalne zasoby dziedzictwa kulturowego, stworzono zestaw działań specyficznych dla naszego obszaru pilotażowego, a także wypracowano modele biznesowe dla wybranych i wyselekcjonowanych działań. Stowarzyszenie Dziedzictwo, uczestnicząc aktywnie w warsztatach, również wniosło swój wkład w rozwój Strategii, która wdrażana będzie do końca trwania projektu TExTOUR.