Zwiedzanie starego kościoła św.Marcina

Zwiedzanie starego kościoła św.Marcina

Już 30.05.2021 godz.17.30 – niedziela i ostatnią niedzielę każdego następnego miesiąca odbędzie się zwiedzanie starego kościoła św.Marcina z przewodnikiem.

Uczestnicy mają obowiązek:

  • wyposażenia się w materiały ochrony osobistej oraz
  • złożenia pisemnego oświadczenia co do stanu zdrowia pod względem epidemiologicznym

(formularze są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia poniżej i na miejscu w dniu wydarzenia)