Zwiedzanie zabytkowego kościoła św. Marcina z przewodnikiem