Odwiedziny potomków XVI-wiecznych właścicieli Tarnowic

Odwiedziny potomków XVI-wiecznych właścicieli Tarnowic

Dziedzictwo, które łączy… Nasz zabytkowy kościół odwiedzili dziś potomkowie XVI-wiecznych właścicieli Tarnowic: Ulrich von Wrochem z synem Florianem i dwoma wnukami.